Luukku 24

 Sirkus Rinkelin väki toivottaa sinulle
(Valitse mukavimmat vaihtoehdot)

*
i l o i s t a
v i l k a s t a
h a u s k a a
m a h t a v a a
r a u h a l l i s t a
u p e a a
j ä n n ä ä
m a u k a s t a
t u o k s u v a a
k u t k u t t a v a a
r e n t o a
h i d a s t a 
p a l l o i s a a
h ä m y i s ä ä
o n n e l l i s t a
p i t k ä ä
l y h y t t ä
l u m i s t a
l ä m m i n t ä
i h a n   p a r a s t a

*Joulua!*


Kommentit

Suositut tekstit